چاپ
توضیحات: دسته: عمومی | منتشر شده در 25 تیر 1394

 

دستگاه رطوبت ساز (سالن های تولید قارچ صدفی)


دستگاه رطوبت ساز یا مهپاش وظیفه تأمین رطوبت محیط را جهت پرورش قارچ صدفی به عهده دارد. این دستگاه قادر است تا 90% رطوبت را به صورت قطرات بسیار ریز آب (مِه) ایجاد کند.
کولر آبی (سالن های تولید قارچ دکمه ای)
از آنجایی که آب مورد نیاز جهت رشد قارچ دکمه ای باید به صورت قطرات بزرگ باشد ، آبیاری انجام می شود و کولر آبی جهت تهویه و خنک نمودن هوای داخل سالن مفید است. در واحد پرورش قارچ دکمه ای نیازی به رطوبت ساز نمی باشد.
هیتر هوای گرم
در فصول سرد سال جهت گرمایش سالن استفاده می شود.
میز تلقیح
جهت مخلوط نمودن بذر با کمپوست قارچ صدفی کاربرد دارد.
کنترل رطوبت
یکی از فاکتورهای مهم در پرورش قارچ صدفی ، تنظیم رطوبت محیط است . کنترل رطوبت ها به دو نوع مکانیکی و دیجیتالی تقسیم می شوند.
تایمر 24 ساعته
تایمر بر روی دستگاه رطوبت ساز یا کولر آبی نصب می شود و زمان خاموش و روشن شدن دستگاه را تنظیم می کند.
دماسنج
دو نوع دماسنج در سالن های قارچ استفاده می شود. دماسنج میله ای 0-100 درجه سانتی گراد ، که درون کمپوست قرار می گیرد. دماسنج min & max
رطوبت سنج
جهت سنجش رطوبت محیط استفاده می شود.
انواع سم پاش های دستی و موتوری
بسته به تعداد سالن ها از نوع دستی یا موتوری استفاده می شود.

 

 

 

 

انواع دستگاه های مورد نیاز برای سالنها