Copyright 2019 - Custom text here

نکته های جدید در مرحله خاک دهی قارچ دکمه ای :

1 – ازپاستوریزاسیون خاک در هنگام خرید مطمئن شوید.

2 – پس از تحویل خاک، کیسه ها را در اتاقی تمیز و جذا از سالنهای قارچ نگهداری نمایید.

3 – در زمان خاک دهی به هیچ وجه جهت ضد عفونی خاک از سم فرمالین استفاده نکنید که سبب حذف کلیه میکروارگانیسم های خاک می شود.

لازم به ذکر است که بگوییم دسته ای از میکروبهای خاک جهت تولید قارچ بسیار مفید بوده و پس از مصرف فرمالین شما تمام میکروبها اعم از مفید و مضر را از بین می برید.

4 – بهتر است خاک در زمان مصرف غرقاب کرده و سپس روی کمپوست بریزید.

5 – خاک گلوله گلوله است و گلوله هایی تا اندازه یک گردو ایرادی ندارد ، اما بزرگتر از آن را یا باز کنید و یا از بستر جدا نمایید.

6 – هرگز روی خاک را نکوبید.

7 – اگر رطوبت خاک و محیط مناسب باشد تا پایان فلش 1 نیازی به آبیاری ندارید که از پین کردگی بستر جلوگیری می شود و نهایتا در راندمان تولید شما تاثیر به سزایی دارد.

8 – جهت تامین رطوبت محیط می توانید در تابستان از دستگاه مه پاش یا رطوبت ساز و آب پاشی کف و دیوارهای سالن استفاده نمایید.

 

 

کلمات کلیدی: خاک دهی قارچ دکمه ای، خاک دهی، کمپوست قارچ، خاک قارچ

 

نویسنده : ام هانی رمضانی

کمپوست قارچ Telegram logo.svg کمپوست قارچ

f t g

اطلاعات تماس با بذر قارچ آریانا

 

آدرس : کرج ، محمد شهر ، خیابان شمس ، درب اول سمت راست

تلفن : 02636305453 

فکس : 02636305453

همراه : 09121780442 و 09126888295