Copyright 2019 - Custom text here

پاستوریزه کردن خاک پوششی

بعد از پر شدن تونل خاک ، در تونل بسته شده و چند ساعت به این حالت می ماند . این عمل باعث می شود که نماتدهای موجود در خاک از کیست خارج شده و درحین پاستوریزاسیون از بین بروند . از آنجا که درتهیه خاک پوششی در واحدهای تولید قارچ دکمه ای از  Used compost به مقدار زیاد استفاده میشود ، لذا آلودگی زیادی به همراه دارد ، بنابراین در عمل پاستوریزاسیون باید دقت کافی صورت گیرد.

جهت پاستوریزه شدن خاک دمای تونل خاک را توسط بخار به 60 درجه سانتیگراد رسانده و از زمانی که به این مرحله می رسد مدت 12 تا 20 ساعت در این دما ثابت نگه داشته میشود تا خاک پاستوریزه شود . دمای خاک با استفاده از NT30 و اهم متر کنترل میشود . به این صورت که سر سیمی را که به NT30 متصل است و داخل یک پوشش مسی قرار دارد ، داخل تونل ، درون عمق چند سانتی متری خاک قرار داده و سر دیگر این سیم در خارج از تونل به یک اهم متر متصل میشود و عددی را که اهم متر نشان میدهد با جدول کالیبره شده توسط دماسنج مطابقت میدهیم و میزان دما را بدست می آوریم. به طور مثال جدولی مشابه جدول زیر از کالیبره کردن دماسنج با اهم متر حاصل میشود :

دماسنج 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
NT30 6/37 2/37 7/36 9/35 1/35 6/33 0/30 29 5/28 7/26 2/25 3/24

(NT30 مخفف کلمات Negative tempratute میباشد که 30 نیز نشان دهنده مقاومت میباشد)

باید توجه داشت که اگر جزء بیشتری از خاک پوششی از خاک پیت باشد و در حین پاستوریزاسیون تونل خاک ، دمای خاک به مدت بیشتری ( بیشتر از 1 تا 2 ساعت ) بالاتر از 60 درجه سانتیگراد برود ، شرایط جهت رشد و نمو قارچ Botrytis یا کپک خاکستری محیا میشود و به همین علت دمای خاک در حین زمان پاستوریزاسیون باید هر ساعت یکبار به دقت کنترل شود . " در واحد تولید خاک آریانا نمودار پاستوریزاسیون خاک بر روی سیستم کامپیوتری جهت ارائه به مصرف کنندگان عزیز موجود می باشد. "

بعد از اتمام پاستوریزاسیون هوادهی صورت میگیرد تا خاک خنک شود و سپس بسته بندی انجام میگیرد.

خاک قارچ ، خاک پوششی قارچ ، کمپوست قارچ دکمه ای

مرحله خاک دهی کمپوست قارچ دکمه ای

کمپوست قارچ Telegram logo.svg کمپوست قارچ

f t g

اطلاعات تماس با بذر قارچ آریانا

 

آدرس : کرج ، محمد شهر ، خیابان شمس ، درب اول سمت راست

تلفن : 02636305453 

فکس : 02636305453

همراه : 09121780442 و 09126888295