Copyright 2019 - Custom text here

اصول تخلیه سالن کمپوست قارچ

پس از رعایت اصول ضدعفونی و کوک آوت نوبت  به خروج کمپوستها از سالن می گردد . بهتر است سالن تولید قارچ دکمه ای دارای 2 درب برای ورود کمپوست و دیگری برای خروج آن داشته باشد. درب ورودی کمپوست به راهرویی باز شود . در حالیکه درب خروج کمپوست به فضای بازی باز شود که ماشین بتواند به راحتی تا جلوی  درب  بیاید.

اصول تخلیه سالن کمپوست قارج

بعد از خروج کمپوست سریعا بقایای آن از کف زمین و روی قفسه ها پاکسازی شود و با فشار بالای آب سالن کاملا شستشو شود و دربها باز شوند تا  سریعا خشک شود و سپس درب های سالن را ببندبد تا از طریق سایر سالنها آلودگی وارد نگردد

در فصول سرد و بارانی با استفاده از گرمای خشک سالن را خشک کنید.

اگر تا زمان ورود کمپوست بعدی قصد استفاده از سموم را دارید بهتر است به این نکته توجه کنید که دمای سالن در زمان استفاده از سموم حدود 25 درجه سانتی گراد باشد

اصول ضد عفونی در زمان تخلیه سالن قارچ دکمه ای

از آنجایکه با افزایش سن کمپوست و کاهش مواد غذایی آن آفات و بیماریها به کمپوست حمله می کنند لذا در انتهای دوره پرورش سالن درگیر آلودگی می شود.

یکی از تاثیر گذارترین روشهای کاهش آلودگی تخلیه صحیح کمپوست از سالن می باشد. بهتر است قبل از تحلیه سالن بر روی لکه های بیماری نمک پاشی صورت گیرد و سپس استفاده از بخار(کوک آوت) بهترین روش حذف عوامل بیماری است.

کوک آوت یا تیماردمایی : سالن را برای مدت 3 ساعت در دمای 73 درجه سانتی گراد می گذاریم تا کلیه حشرات ، کنه ها ،نماتدها و کپک ها حذف شوند . اسپور کپک ها به بخار حساس هستند و دمای بالای 70 درجه سانتی گراد را نمی توانند تحمل کنند.

 اگردرسالن بیماری مایکوگون یا ورتیسیلیوم دیده شود بهتر است قبل از کوک آوت با الکل یا فرمالین تیمار شود تا برای دوره بعد مشکلی ایجاد نکند

 در سالنهایی که امکان کوک آوت ندارند و یا مقدار آلودگی در سالن زیاد است باید بعد از فلش دوم اقدام به تخلیه سالن نمایند تا الودگی در سالن غالب نشود.

اگر سالنی مجهز به دیگ بخار نبود بهتر است قبل از تخلیه سطح بستر با مواد ضدعفونی کننده مثل فرمالین یا پرمنگنات تیمار شود و ظرف 12 ساعت بستر از سالن تخلیه کامل گردد. در غیر این صورت قارچها و بیماریها دوباره رشد می کنند.

نکته : مقدار مواد ضد عفونی کننده باید به قدری باشد که تمام قسمتهای کمپوست را بپوشاند

بعد از تخلیه کمپوست از سالن ، کف سالن با فشار بالای آب کاملا شسته می شود . بعد از شستشو اجازه می دهید تا سالن کاملا خشک شود  سپس با فرمالین ضد عفونی می کنید و دربهای سالن به  مدت48 ساعت بسته می ماند تا عمل ضد عفونی کردن بدرستی انجام شود

کمپوست قارچ Telegram logo.svg کمپوست قارچ

f t g

اطلاعات تماس با بذر قارچ آریانا

 

آدرس : کرج ، محمد شهر ، خیابان شمس ، درب اول سمت راست

تلفن : 02636305453 

فکس : 02636305453

همراه : 09121780442 و 09126888295