Copyright 2019 - Custom text here

بیماری مایکو گون بر روی  قارچ دکمه ای

کلمه مایکوگون به زبان لاتین از دو کلمه myco  و gone  تشکیل شده است؛

myco  به معنی قارچ و gone  به معنی تولید مثل و بدین معنی است که این یک پارازیت روی میوه قارچ است.

در مراحل اولیه به شکل توده  سفید کرکی روی قارچ است. با توسعه قارچ ، قهوه ای رنگ شده و شروع به فروپاشی می کند. از آنجائیکه این پوسیدگی آبکی است، به آن حباب تر می گویند. به علاوه بر روی قارچ کلی قطرات کهربایی رنگ به خصوص در سطح بالای قارچ به چشم می خورد، در این مرحله قارچ شروع به پوسیدگی کرده و بوی نامطبوعی نیز دارد. ***اگر قارچ بیمار روی بستر باقی بماند خود تبدیل به منابع بیماری می شود.***

اگر رطوبت محیط زیاد باشد قطرات کهربایی زیاد می گردد، اما اگر محیط خشک باشد مانند بیماری ورتیسیلیوم ، حباب خشک باقی می ماند.

در اغلب مزارع بیماری مایکوگون رخ می دهد. اما شدت آن بستگی به زمان رخداد ، شرایط محیط و مدیریت تولید دارد. غالبا زیستگاه مایکو گون بر روی خاک است که از این طریق وارد مزرعه شده و با عدم رعایت نکات بهداشتی مثل تجهیزات سالن ، حتی از طریق مگس سرکه گسترش می یابد. با انتشار اسپور آن حتی با لمس کردن قارچ بیمار نیز منتقل می شود.

اسپور مایکوگون دو نوع است :

1-      Conidiospore  : تک سلولی ، دیواره اسپور نازک ، زندگی بسیار کوتاه ، راه انتشار از طریق باد و آب

2-      Chlamyclospore: دو سلولی ، جداره ضخیم ، قهوه ای رنگ ، زندگی تا چندین سال

 

در زمان آبیاری هر دو نوع اسپور به راحتی منتقل می شود. پس باید پس از خذف تمام قارچهای بیمار آبیاری انجام شود.

در برخی مقالات گفته می شود که پس از یرداشت قارچهای آلوده می توان در آن منطقه نمک زد.*** به هر حال باید دقت شود در زمان برداشت مایکوگون آبیاری آنجام نشود.*** با دستکش یرداشت انجام شود. قارچهای آلوده را می توان در محلول فرمالین یا آهک فرو برده و سپس در منطقه دور منهدم کرد . می توان ، بخش خاک پوششی زیرین مایکوگون را برداشت کرد.

نکته :

·         تا زمانیکه قارچهای بیمار بر روی بستر است ، نباید آبیاری کرد.

·         2 گرم کلر در 100 لیتر آب مانع جوانه زنی اسپورمایکوگون می شود.

·         بهترین محلول ضدعفونی کننده و کنترل کننده اسپوروگون است. به ازای 100 لیتر آب 150 گرم از این پودر کافی است.

·         در هنگام استفاده از ضدعفونی کننده دمای محیط باید 25 درجه سانتی گراد باشد تا بهترین اثر را بگذارد.

ترجمه : ام هانی رمضانی

منبع : سایتagaricus 

 

کلمات کلیدی  : مایکو گون ، قارچ دکمه ای ، بیماری قارچ دکمه ای ، بیماری تیسیلیوم ، بیماری مایکو گون ، اسپور قارچ، اسپور مایکو گون، بیماری مایکو گون بر روی مایکو گون

کمپوست قارچ Telegram logo.svg کمپوست قارچ

f t g

اطلاعات تماس با بذر قارچ آریانا

 

آدرس : کرج ، محمد شهر ، خیابان شمس ، درب اول سمت راست

تلفن : 02636305453 

فکس : 02636305453

همراه : 09121780442 و 09126888295