Copyright 2019 - Custom text here

قارچ دکمه ای

قارچ دکمه ای از جنس  Agaricus  می باشد که بیشترین تولید را به خود اختصاص می دهد . این قارچ یک تجزیه کننده ثانویه است ، بدین معنی که میسیلیوم آگاریکوس نمی تواند از بستر قارچ استفاده کند و باید ابتدا بستر توسط دسته ای از باکتری ها تجزیه گردد و سپس رسیه قارچ از این بستر نیمه آماده استفاده کند و نهایتا طی یک دوره یک ماه میوه قارچ قابل چیدن می شود.
در مورد قارچ دکمه ای نیز مشابه قارچ صدفی چندین روش تولید وجود دارد که آنچه به صورت صنعتی و با صرفه در ایران و جهان انجام می شود روش بلوک چیده شده در قفسه است .یک بلوک کمپوست مکعبی است که به همراه بذر عرضه می گردد. یک تولید کننده قارچ علاوه بر کمپوست و بذر نیاز به خاک پوششی استریل نیز دارد
اگر شما در مقیاس کم می خواهید به تولید قارچ دکمه ای مشغول باشید می توانید کمپوست بذر زده  آماده و خاک پوششی را از تولید کنندگان تهیه کنید و به واقع شما در سالن های خود فقط به نگهداری این کمپوست می پردازید تا به محصول برسد.


پارامتر های رشد قارچ :
دما ، رطوبت ، نور و تهویه که در هر کدام باید در حد استاندارد خود حفظ شود تا بهترین قارچ برداشت گردد. تغییرات ناگهانی و یا عدم رعایت استانداردها به شدت در کیفیت و کمیت محصول تاثیر منفی می گذارد.

 

برچسب ها : کمپوست قارچ صدفی ، کمپوست قارچ دکمه ای ، بذر قارچ ، تولید بذر قارچ  ، خاک پوششی  ، راه اندازی سالن های قارچ ، بذر قارچ صدفی ، بذر قارچ دکمه ای ، خاک پوششی قارچ ، مکمل خاک ، کمپوست قارچ ، اسپان قارچ ، مشاوره تولید قارچ ، آموزش تولید قارچ ، مشاوره راه اندازی سالن قارچ ، قارچ دکم

ه ای

 

نویسنده :ام هانی رمضانی

 

 

 کلمات کلیدی :قارچ دکمه ای ،کمپوست قارچ ،بذر قارچ ،خاک قارچ ،خاک پوششی ، قارچ ، قارچ صدفی

 

 

مقالات مرتبط:

 

 قارچ Agaricus blazi murill

قارچ شاه صدف

قارچ صدفی 

کمپوست قارچ 

تولید قارچ صدفی 

پرورش کمپوست قارچ دکمه ای 

کمپوست قارچ Telegram logo.svg کمپوست قارچ

f t g

اطلاعات تماس با بذر قارچ آریانا

 

آدرس : کرج ، محمد شهر ، خیابان شمس ، درب اول سمت راست

تلفن : 02636305453 

فکس : 02636305453

همراه : 09121780442 و 09126888295