Copyright 2019 - Custom text here

از آنجاییکه میوه قارچ صدفی رطوبت مورد نیاز خود را از طریق هوا دریافت می کند، باید در سالن های قارچ صدفی رطوبت بالای 80% یعنی  مه در فضا ایجاد شود.

بهترین و اصولی ترین روش تولید رطوبت استفاده از دستگاه رطوبت ساز مه پاش است که آب را پودر می کند و در سالن رطوبت خنک ایجاد می کند. اگر شما به روش سنتی به پرورش قارچ صدفی مشغول هستید بهتر است یا از رطوبت سازی های کوچک استفاده کنید و یا حداقل به طریقی آب را از فاصله دور به روی کمپوستها اسپری کنید. می توانید یک کنترل رطوبت مکانیکی یا دیجیتالی نیز بر روی دستگاه نصب کنید تا هر زمان رطوبت محیط به کمتر از حد استاندارد رسید به دستگاه فرمان شروع مجدد را بدهد. با ای وسیله دیگر شش رطوبتی در قارچها ایجاد نمی شود.

شک رطوبتی : یکی از عوامل اسپور زایی قارچ صدفی است.

بهتر است یک رطوبت سنج مکانیکی یا دیجیتالی نیز در سالن نصب کنید که از میزان رطوبت محیط آگاه گردید.

 

نویسنده : ام هانی رمضانی

کلمات کلیدی : قارچ صدفی ، کمپوست ،  کمپوست قارچ ، اسپور قارچ ، رطوبت زایی ، رطوبت سنج

کمپوست قارچ Telegram logo.svg کمپوست قارچ

f t g

اطلاعات تماس با بذر قارچ آریانا

 

آدرس : کرج ، محمد شهر ، خیابان شمس ، درب اول سمت راست

تلفن : 02636305453 

فکس : 02636305453

همراه : 09121780442 و 09126888295