چاپ
دسته: عمومی
بازدید: 11559

هاگ قارچ چیست؟

در زیر کلاهک قارچ خوراکی دکمه ای تیغه یا gill های فروانی به رنگ.صورتی-قهوه ای دیده می شود.هر یک از این تیغه ها حاوی مقادیر زیادی اسیور یا هاگ است اسیور یا هاگ وسیله تکثیر جنسی قارچ خوراکی می باشد.

هاگ قارچ ، بذر قارچ

در زمان بلوغ قارچ هاگ ها آزاد و رها شده با جریان هوا جابه جا می شوند و زمانیکه در شرایط مساع ددما ،رطوبت و مواد غذایی قرار بگیرد. هاگ فعال شده به فرم رویشی در می آید.

املاح غذایی جذب می شود وHyphae تولید می شود.محل تلاقی چند هیف تولید گره هیفی می کند و نهایتا توده متراکتم حباب مانند بنام. پریموردیم  تشکیل می شود . رشد ..پریموردیم  ساختار زایشی قارچ که شامل کلاهک وساته است نمایان میگردد.که به میوه (قارچ چیدن )قارچ معروف است.