Copyright 2020 - Custom text here

فرمول های تولید کمپوست قارچ دکمه ای مرغوب

 

کمپوست قارچ

فرمول اول(کمپوست قارچ  دکمه ای)

1000 کیلوگرم کلش گندم یا جو به همراه 600 تا 800 کیلوگرم کود مرغ گوشتی به همراه 50 تا 60

کیلو گرم سنگ گچ با 4000 تا 5000 لیتر آب حدود 3 تن کمپوست از این مواد تهیه می شود.

 

فرمول دوم(کمپوست قارچ  دکمه ای)

1000 کیلوگرم کلش خشک آبی به همراه 25 کیلوگرم کود اوره به همراه 2 کیلوگرم کنجاله سویا  یا .. به همراه 25 کیلوگرم آهک و 30 کیلوگرم سنگ گچ با 3500 الی 4000 لیتر آب مخلوط و حدود 2.2 تن کمپوست بدست می آید.

 

فرمول سوم:(کمپوست قارچ  دکمه ای)

500 کیلوگرم کاه با 500 کیلوگرم ساقه ذرت با 200 کیلو سبوس برنج یا کنجاله سویا با کنجاله پنبه دانه  با300 تا 400 کیلوگرم کود مرغ به همراه 40 تا 50 کیلوگرم سنگ گچ با 4000 لیتر آب مخلوط و حدود 2.5 تن کمپوست بدست می آید.

فرمول چهار:(کمپوست قارچ  دکمه ای)

1000 کیلوگرم نیشکر خوشک و خرد شده با 500 کیلوگرم کود مرغ و 100 کیلوگرم سبوس برنج به همراه 10 کیلوگرم اوره و 25 کیلوگرم سنگ گچ البته این فرمول خیلی استفاده نمی شود.

مقدار کلش در هر واحد تولیدی متفاوت و بسته به حجم تونل پاستوریزه است.

مقدار کود مرغی به کلش 0.7 -0.8 است.

مقدار سنگ گچ 0.1 درصد وزن کود مرغی است.

مقدار اوره بسته به ازت کود مرغی و کلش محاسبه می شود.

مقدار کربن ،ازت ،PHو رطوبت مواد بهتر است در آزمایشگاه آنالیز شیمی تعیین گردد.

 

کلمات کلیدی :

مکمل خاک آریانا ،قارچ صدفی ، بذر قارچ ، کمپوست قارچ ، خاک پوششی ، قارچ ، تولید قارچ صدفی ، پرورش کمپوست قارچ دکمه ای ، خاک قارچ  ،قارچ دکمه ای

 

f t g

آمار بازدید

امروز 7

دیروز 98

هفته 222

ماه 222

همه 260120

اطلاعات تماس با بذر قارچ آریانا

 

آدرس : کرج ، محمد شهر ، خیابان شمس ، درب اول سمت راست

 02634990354  -  02634990358

02165949017  - 02165949117

فکس : 02636305453

 09121780442  -  09126888295