Copyright 2019 - Custom text here

انواع اسپان ها به صورت تجاری

1- اسپان دانه غلات : 90% اسپان ها به صورت بذر دانه غلات است .

اسپان دانه غلات

2- اسپان مایع: کمتر از 5% اسپان ها به صورت مایع است .

 اسپان مایع

3- اسپان خاک اره: مخلوطی از ضایعات کشاورزی که غنی سازی شده اند .

اسپان خاک اره

اسپان مایع برای تولید محدود، اقتصادی نیست و نگهداری وتلقیح آن نسبتاً تجهیزات وسیعی میخواهد. البته در تولید وسیع کاملاً به صرفه بوده و قیمت تمام شده بسیار پایین تر خواهد بود.
در ایران برای تولید اسپان عمدتاً دانه غلات استفاده میشود . البته آینده تولید قارچ به سمت مصرف بذر قارچ مایع در حرکت است . بعد از تهیه اسپان آن را بر روی ماده مغذی بستر کشت قارچ تلقیح یا مایه زنی میکنند . بعد از تلقیح، اسپان قارچ داخل بستر کشت حرکت کرده و اصطلاحاً spawn run یا مرحله سفید کردن انجام میگیرد که در شرایط ویژه ای نگهداری میشود تا بصورت یک دست ریسه های قارچ تمام بستر را بپوشانند . بعد از اینکه پنجه دوانی یا سفید کردن کامل شد و ریسه های قارچ تمام توده بستر را گرفتند نوبت به مرحله خاک دهی میرسد که شرایط برای رشد فاز زایشی قارچ فراهم می گردد و قارچ به فاز میوه دهی میرود . یعنی اشکال سر سنجاقی یا اصطلاحاً پین هدها یا قارچ ها کوچک یا اولیه بر روی بستر کشت تشکیل میشود. بعد از 4 تا 5 روز پین هدها ی اولیه رشدکرده و تبدیل به یک میوه بالغ قابل چیدن میشود و اگر این قارچ های بالغ چیده نشوند ، شروع به اسپورزایی کرده و دوباره اسپورها رشد کرده و چرخه زندگی قارچ ها همچنان ادامه می یابد.

 

مقاله مرتبط به اسپان

کمپوست قارچ Telegram logo.svg کمپوست قارچ

f t g

اطلاعات تماس با بذر قارچ آریانا

 

آدرس : کرج ، محمد شهر ، خیابان شمس ، درب اول سمت راست

تلفن : 02636305453 

فکس : 02636305453

همراه : 09121780442 و 09126888295